intro
Hotline: (848) 6290 5345

GPS, RFID
Mr Cừ: 093.808.9669             08 38458876

 Quản lý và theo dõi tài sản - AssetID
AssetID®  là giải pháp quản lý tài sản IT và DataCenter bằng cách gắn thẻ RFID lên tài sản để quản lý và ứng dụng. Tính năng của giải pháp Thông tin chi tiết tức thời về tài sản, vị trí của tài sản. Tự động ...
Quản lý & kiểm kê Thiết bị/Cơ sở dữ liệu - AuditID
Quản lý & Truy xuất nguồn gốc thực phẩm - FoodID
Quản lý bệnh nhân - HealthID
Quản lý chấm công và kiếm soát an ninh - TimeID
Quản lý kho hàng - StockID
Quản lý kho trong doanh nghiệp là một công việc quan trọng đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp theo mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. StockID® là giải pháp quản ...
Quản lý Sinh Viên / Học sinh - CheckID
CheckID® là giải pháp quản lý giờ giấc ra vào của học sinh hay nhân viên, kết hợp công tác kiểm soát an ninh cho doanh nghiệp hoặc trường học Tính năng của giải pháp Quá trình ghi nhận thông tin ra vào một cách tự ...
Quản lý siêu thị - RetailID
Quản lý thiết bị ngoài trời - YardID
Construction companies utilize local storage yards to store all types of assets typically found on construction sites such as materials, equipment and tools required for construction projects or repair. These storage yards may extend for several acres. These yards are also open areas and hence are exposed to environmental conditions. The assets could be buried under a pile of snow or covered ...
Quản lý và kiểm soát Phân Phối Sản Phẩm - ChainID