intro
Hotline: (848) 6290 5345

GPS, RFID
Mr Cừ: 093.808.9669             08 38458876

Quản lý và theo dõi tài sản - AssetID

AssetID®  là giải pháp quản lý tài sản IT và DataCenter bằng cách gắn thẻ RFID lên tài sản để quản lý và ứng dụng.

Tính năng của giải pháp

 1. Thông tin chi tiết tức thời về tài sản, vị trí của tài sản.
 2. Tự động cập nhật thông tin tài sản
 3. Chống trộm
 4. Quá trình quản lý thay đổi, an ninh, sửa chữa,..được tự động hóa.
 5. Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống thông qua trình duyệt, qui trình quản lý vận hành: kiểm tra tài sản, tìm kiếm vị trí của tài sản.
 6. Thông báo nhắc nhở được cài đặt sẵn dựa vào thời khóa biểu cụ thể của thiết bị, và các điều kiện cài đặt trước khác nhau
 7. Giải pháp này có thể quản lý được nhiều vị trí khác nhau

Lợi ích của giải pháp

 1. Cung cấp, cài đặt một hệ thống ITASSET đơn giản, chi phí đầu từ thấp.
 2. Giảm được tối thiểu 75% khi thực hiện bằng tay.
 3. Thông tin mong muốn đạt được nhanh chóng
 4. Không tốn kém quá nhiều nhân sự và khối lượng công việc giảm xuống thấp nhất.
 5. Cải thiện việc sử dụng tài sản IT hiệu quả
 6. Cải thiện tính minh bạch, tăng độ chính xác của tài sản, tự động hóa và an toàn thông tin trong kinh doanh cũng như tài sản IT
 7. Tối ưu hóa vị trí sử dụng
 8. Giảm thời gian định vị tài sản
 9. Đáp ứng yêu cầu báo cáo kiểm tra
 10. Công việc quản lý tài sản (lên đến 10,000) có thể giảm từ nhiều ngày xuống vài giờ.
 11. Tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư thật sự cao, hiệu quả

Lĩnh vực ứng dụng

 • Các trung tâm máy tính, Máy chủ.
 • Các tòa nhà có nhiều tài sản IT cần quản lý.
 • Nhà sản xuất linh kiện, lắp ráp thiết bị máy tính đến khâu xuất hàng đến nhà bán lẻ.
 • Công ty có tài sản lớn cần quản lý